Turn the tide

 10,00

Birds around the North Sea | Vogels rond de Noordzee

Hendriks, Sijmen / Hendriks, Sijmen | Hardback | 01-10-2019

Het Noordzeegebied is belangrijk voor veel vogels: om te broeden, te overwinteren of als pleisterplaats tijdens de trek. Gedurende vierenhalf jaar reisde Sijmen Hendriks rond de Noordzee. Hij fotografeerde vogels en de landschappen waarin zij leven. De ene keer in majestueuze natuurgebieden met schitterende vergezichten, de andere keer in grimmige industriegebieden of kuststeden.

In een dichtbevolkt gebied met grote economische activiteit lijken de vogels onbekommerd hun gang te gaan. Helaas is dat schijn. De natuur en ook de vogels van het Noordzeegebied staan onder grote druk. Dit boek toont de schoonheid van het vogelleven, om duidelijk te maken wat er op het spel staat.

Kliffen, modder, lucht en zee: een vogelreis langs zeven Noordzeekusten.

– Prachtige foto’s van vogels en hun omgeving
– Tweetalig: Nederlands en Engels
– Inclusief beknopte informatie over de gefotografeerde vogels en gebieden

Tweetalige uitgave: Nederlands en Engels

The North Sea area is important for many birds: to breed, to overwinter, or as fueling stop during migration. Author Sijmen Hendriks travelled the area around the North Sea during four-and-a-half years, photographing birds and the landscapes in which they live. His images reveal both majestic natural areas with breathtaking panoramas and grim industrial areas or coastal cities.

In a densely populated area of intense economic activity the birds appear to go about their business unfazed. Unfortunately appearances deceive. Nature, and with it the birds of the North Sea area, are under great pressure. This book showcases the splendour of the bird life here, to emphasise what is at stake.

– Cliffs, mud, air, and sea: this book is a bird journey through seven North Sea coastal areas
– Beautiful photography of birds in their natural environment
– Includes brief information on the birds and areas photographed

Language: Bilingual in English and Dutch

Artikelnummer: 9789050116978 Categorie:
Turn the tide