Waterplanten en waterkwaliteit

 39,90

Geest, Gerben van / Roelofs, Jan / Smolders, Fons | Hardback | 18-09-2024

Waterkwaliteitsbeheer staat sterk in de belangstelling. De zorg voor een goede waterkwaliteit vereist diepgaan.de kennis over de vraag wat de aan- of afwezigheid van waterplanten ons vertelt over die kwaliteit, en waarom die kwaliteit is zoals die is. Waterplanten en Waterkwaliteit geeft een grondig en actueel overzicht van de kennis over dit onderwerp. Deze kennis is de afgelopen decennia vele malen succesvol ingezet bij het ecologisch herstel van wateren. Het boek gaat in op de volgende aspecten:
• de basisprincipes van belangrijke fysisch-chemische processen in het oppervlaktewater.
• het belang van verschillende factoren voor de aan- of afwezigheid van uiteenlopende waterplanten, namelijk: anorganisch koolstof, nutriënten, saliniteit, natuurlijke toxische stoffen en herbivorie.
• in samenhang hiermee volgt een beschrijving van stressoren die van invloed zijn op de waterkwaliteit. Het gaat hierbij om verzuring, vermesting, verzilting en water-verharding, en betrekkelijk nieuwe stressoren, zoals alkalisatie, invasieve soorten en klimaatverandering. Het landschapsperspectief. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen natuurlijk functioneren van het landschap, en op welke manier dit is aangetast als gevolg van sterke, menselijke beïnvloeding. Inzicht hierin is essentieel voor de keuze van de juiste herstelmaatregelen. Onmisbaar voor aquatisch ecologen, docenten, studenten, en water- en natuurbeheerders in Nederland en België.

Uitverkocht

Artikelnummer: 9789464712575 Categorie:
Waterplanten en waterkwaliteit

Uitverkocht