Waterschappen

 27,90

Democratie in een onbekend bestuur

Binnema, Harmen / Vollaard, Hans | Paperback / softback | 06-03-2023

Uitdagingen in de waterhuishouding
Door klimaatverandering wordt extreem weer steeds normaler. Zomers worden droger en zware neerslag is geen uitzondering meer. We ervaren vaker de gevolgen hiervan: overstromingen in Zuid-Limburg, een lage waterstand in de Hollandse polders en droogte op de akkers. Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van waterhuishouding. Dit lijkt buiten de macht van de inwoners te liggen, maar is dat wel zo?

Een veelzijdig beeld van waterschapsdemocratie
Zo’n 14 miljoen mensen mogen stemmen voor de waterschappen. Slechts de helft doet dit ook. De waterschappen zijn tamelijk onbekend in Nederland. Meer dan de jaarlijkse belastingaanslag merken we er niet van. Door het uitbrengen van onze stem hebben we wel degelijk invloed. Naast belangengroepen van boeren en natuurterreinen, bepalen inwoners van Nederland wie de vertegenwoordigers van een waterschap worden.

Hoe de stem van de burger uiteindelijk invloed heeft op de beslissingen en acties van waterschappen weten de auteurs in Waterschappen – Democratie in een onbekend bestuur uitstekend te illustreren.

Waterschappen is een vervolg op de eerder verschenen boeken Provinciale politiek en De gemeenteraad, zodat iedereen nu kan weten hoe de democratie werkt in provincies, gemeenten en waterschappen.

Over de redactie
Hans Vollaard is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Utrecht en was onder meer codirecteur van het Kiezersonderzoek in provincies en waterschappen in 2020 en het Lokaal Kiezersonderzoek 2022. Harmen Binnema is universitair docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht en publiceerde over burgerparticipatie, democratische vernieuwing en lokale politiek.

Artikelnummer: 9789024457694 Categorie: Tag:
Waterschappen