Wetgeving voor de binnenvaart Deel I. Vaarreglementen. Jaarboek 2024

 340,03

Bergsma, Harm | Paperback | 4-1-2024

Wetgeving voor de binnenvaart is verdeeld over twee delen. In deel I zijn de wetgeving voor de binnenvaart en alle daarop gebaseerde scheepvaartreglementen die verplicht aan boord moeten zijn, dan wel voor de scheep – vaart van belang zijn opgenomen. Bij de desbetreffende reglementen treft u een gedetailleerde inhoudsopgave aan. In deel I zijn de verschillende scheepvaartreglementen volledig opgenomen. De bijbehorende uitvoeringsregelingen worden direct achter de betreffende reglementen weergegeven. Tevens zijn de bijlagen van de verschillende reglementen zijn achter in dit jaarboek opgenomen. Het Jaarboek 2024, deel I Vaarreglementen bevat onderstaande wetgeving en alle daarop gebaseerde scheepvaartreglementen: Scheepvaartverkeerswet (SVW) Binnenvaartpolitiereglement (BPR) Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR 1995) Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT) Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW) Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM) Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE) Scheepvaartreglement territoriale zee (STZ) Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee Besluit meldingsformaliteiten en gegevens – verwerkingen scheepvaart

Artikelnummer: 9789012409285 Categorieën: , , Tags: ,
Wetgeving voor de binnenvaart Deel I. Vaarreglementen. Jaarboek 2024